» DAG 1 FÖDDA 2008 DAG 1 FÖDDA 2008 – TD Samba

DAG 1 FÖDDA 2008

DAG 1  TEMA: DRIBBLINGAR – BOLLKONTROLL

Dagens tekniska moment ( Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Cristiane, Marta)

Förberedelser och uppstart

  • Samling ledarna. Ombytta och klara för genomgång.
  • Ledarna hälsar deltagarna välkomna, materialutdelning, gruppindelning och ta närvaro.
  • Samtliga deltagare och ledare samlas sedan i en stor ring på fotbollsplanen för Inspirationstal, gemensam sambauppvärmning och läsning av Samba-Ramsan. Projektledaren styr och leder detta.

Träning 1

Lunch aktiv vila (Teori: Portugisiska)

Träning 2

  • Samling – inspirationstal – gå igenom finter!
  • Sambauppvärmning, stretchning!
  • Pista tecnica – Teknikbana
  • Todos contra todos – alla mot alla
  • Samba-ramsan, Brasilianskt mästerskap eller Todos jogam
  • Samling återkoppling med beröm.

Mellanmål

Träning med projektledare

Tchao amigos! Dag 1 slut!

Lägga in materialet, se till så alla barn har lämnat på ett bra sätt, gemensam utvärdering med samtliga ledare!