» Muito bom utb Muito bom utb – TD Samba

Spara film till träning & match

Skapa en ny träning med namn och information till spelarna. Välj att spara ner film till befintlig träning.

Muito bom utb

Genom att lyfta upp och berömma visar du vad du tycker är viktigt. Skapa bilder från situationer från matcherna. Det går alltid att hitta någonting att berömma hos varje spelare. Samtidigt ökar det självförtroendet och en vilja att skapa, vilket ger förutsättningar för en bra utveckling. Muito bom betyder mycket bra på portugisiska.