» Sambauppvärmning Utb Sambauppvärmning Utb – TD Samba

Spara film till träning & match

Skapa en ny träning med namn och information till spelarna. Välj att spara ner film till befintlig träning.

Sambauppvärmning Utb

I fotboll gäller att ha koll på bollen, motståndaren och den egna kroppen samtidigt. Det förutsätter en god kroppskontroll och koordinationsförmåga. Sambauppvärmning tränar och utvecklar dessa förmågor och skapar en positiv gemenskap i laget.

ORGANISATION

Det finns tre olika varianter, välj en av dom:

 1. Samlas i en stor ring
 2. Ställ upp på linje
 3. Ställ upp bakom varandra i två led

Under inlärningsfasen av sambauppvärmningen kan det vara bra om alla ser den som leder övningarna, vilket man inte gör i trean. När spelarna väl kan rörelserna kan de själva leda och springa på två led där de härmar den framför.

GENOMFÖRANDE

 • En spelare eller ledare styr uppvärmningen och visar övningarna och alla andra härmar helst i takt.
 • Alla räknar gemensamt från 1-10 på portugisiska under genomförandet av varje rörelsemoment, som till exempel handklapp ovanför huvudet 10 gånger.
 • Ni väljer ett av följande tre alternativ för genomförandet beroende på organisationen:
 1. Vid uppvärmning i ring rör sig alla in mot mitten. Där vänder eller backar alla ut igen tillbaka till sin ursprungsplats. Sträva efter att komma in i mitten på fem (cinco). Varje övning gör ni på samma sätt och börjar om på ett (um).
 2. Vid uppvärming på led rör sig leden framåt, vänder utåt och rör sig tillbaka igen, vänder inåt och rör sig framåt igen. Försök sträva efter att vända på fem (cinco) och på ett (um) vid ny övning.
 3. Vid uppvärmning på linje ställer alla upp sig bredvid varandra. Instruera rörelsen framför spelarna för att därefter göra rörelsen tillsammans och räkna på portugisiska till tio.
 • Efter uppvärmningen går ni ihop och stretchar i en stor ring.
 • Den som leder stretchingen räknar först på portugisiska och övriga säger efter.

SPELARE

 • Hitta takten under övningen.
 • Var med och räkna, även om du är osäker på portugisiskan. Ingen hör om det blir fel och då kommer du lära dig fort.
 • Försök härma uppvärmningsledarens rörelser exakt och samtidigt.
 • Utför rörelserna med hög intensitet. Du ska bli varm.

TRÄNARE

 • Lär dig själv att räkna på portugisiska och repetera innan ni börjar, åtminstone dom första gångerna.
 • Var med själv och var en förebild genom att visa och våga göra fel. Det är en bra övning för att skapa gemenskap i laget och få in sambakänslan i träningen.
 • Gör ni uppvärmningen i ring så se till att göra en stor ring före ni börjar.
 • Ett bra sätt att få till en bra ring är att mötas i mitten och ta varandras händer. Gå bakåt så att avståndet mellan er ökar. När ni inte klarar att hålla kvar i varandras händer så släpp och ta ytterligare ett par steg bakåt.

6-8 år

 • Tränaren leder uppvärmningen.
 • Gör uppvärmningen i ring eftersom det blir  lättare för barnen att härma och hålla uppe koncentrationen.
 • Låt gärna de spelarna som vill räkna under var sin stretchningsövning så kan de andra spelarna svara.
 • Viktigaste, uppvärmningen skall vara roligare, lättsam och lekfullt.
 • Börja långsamt med ett moment så barnen kan härma för att sedan öka farten och komma in i takt.

9-11 år

 • Tränaren kan leda uppvärmningen men får gärna även låta spelarna att leda.
 • Om uppvärmningen görs i ring blir det lättare för barnen att härma och hålla uppe koncentrationen.
 • Görs uppvärmningen på led är det lättare att hålla takten med varandra.
 • Låt spelarna räkna och leda var sin stretchningsövning.
 • Prata med spelaren/spelarna innan om hen vill leda uppvärmningen idag.

12-15 år

 • Låt en eller två spelare ta ansvar för uppvärmningen.
 • Äldre spelare gör oftast Sambauppvärmningen helst på led.
 • Målet är att spelarna ska göra varje rörelse i perfekt takt tillsammans

Lär dig räkna till 10 på portugisiska för att hitta rytmen och känslan i uppvärmningen. (Inom parentes hur orden ska uttalas stavade med svenska uttalsregler.)

 1. Um (Ong
 2. Dois (Dåjs)
 3. Três (Träjs)
 4. Quatro (Koatrå)
 5. Cinco (Sinkå)
 6. Seis (Säjs)
 7. Sete (Sätchi)
 8. Oito (Åitå
 9. Nove (Nåvi)
 10. Dez (Däjs)